×

Cookie management

Данни за температурата от регистъра

Ако транспортирате чувствителни към температурата стоки, правилата за безопасност най-вероятно изискват да използвате хладилно съоръжение с отчитане на температурата. В резултат на нашите непрекъснати разработки, ние предаваме информация за температурата от повечето устройства за регистриране на данни в реално време на вашия екип и подкрепяме тяхната работа с доклади и диаграми, които служат като основа за по-задълбочен анализ.