×

Cookie management

Електронни данни за маршрута

В Унгария електронните бордови дневници са приета алтернатива на хартиените бордови дневници в случай на автомобилен превоз на стоки за собствена сметка. Превозвачите в други европейски страни могат също да използват нашето решение за онлайн администриране на поръчки за транспорт, но и в такива случаи попълването на CMR документите се изисква. Функцията за електронни бордови дневници позволява на шофьорите да поддържат бордовите дневници онлайн на мобилното си устройство с операционна система Android. Записите могат да бъдат изтеглени като PDF файлове и да бъдат представени на полицията или служителите на Националната данъчна и митническа администрация при поискване по време на проверки на пътя. Диспечерите също могат да преглеждат или отпечатват попълнените бордови дневници. В случай на проверка от Националната данъчна и митническа администрация, версията, подписана от водача, трябва да бъде представена на органа. Нашето приложение за електронни бордови дневници отговаря на разпоредбите на Правителствен декрет 261/2011 (XII.7.) на Унгария за електронните бордови дневници.