×

Cookie management

Контролен лист

Нашето решение служи за администриране на дейностите по проверка, свързани с вашите превозни средства и превозвания товар. Властите или вашите вътрешни процеси може да изискват да завършите определени процедури за проверка преди заминаване, по време на пътуване или свързани с други събития. Приложението ви помага да подготвите различни контролни доклади, въпросници, формуляри и шаблони. Можете да зададете създадените въпросници на превозни средства или групи превозни средства и да преглеждате или експортирате въпросниците, попълнени от водачите. Водачите могат да попълнят и изпращат различните въпросници и контролни списъци в приложението WebEye Advanced Drive. Това помага да се увеличи ефективността на вашите дейности, да се ускорят процесите и да се намали броят на използваните на хартия документи.