×

Cookie management

Мониторинг на ремаркета и товари

WebEye се гордее, че може да предостави на клиентите си в автомобилния транспорт важна информация за производителността на превозното средство, ремаркето и водача. Тези решения до голяма степен помагат на превозвачите непрекъснато да изпълняват поръчки за транспорт с висока добавена стойност, в съответствие с очакванията на клиентите.
Сензорите, инсталирани в превозните средства, ви позволяват да получавате сигнали в приложението WebEye за всеки инцидент или нежелателно оперативно обстоятелство. Събитията за предупреждение могат да се предават също така и по имейл и есемес.

WebEye Monitor ви позволява да проследявате вашия автопарк в реално време. В допълнение към текущото местоположение на превозното средство ви представяме няколко допълнителни типа данни, актуализирани всяка минута, които предлагат полезна информация за диспечерите и допринасят за по-бързото и ефективно управление на транспорта.

Проследяването в реално време на маршрута на товара ви позволява да идентифицирате проблемите по време на доставката веднага след появата им.  В случай на кражба на превозното средство, текущото местоположение на превозното средство е видимо от GPS данни, което предлага бърза и ценна помощ на властите в търсенето на натоварения камион. Можете също да планирате маршрута на всяка доставка в системата WebEye, която изпраща автоматични сигнали до планиращите транспорта, ако превозното средство напусне планирания маршрут.
Идентификацията на ремаркето ви помага да поддържате актуални записи за закачането и откачването на ремаркето. Ясно се вижда кое ремарке е закачено към кой влекач, възможно е да изберете и регистрационен номер, вътрешен идентификатор или зададен тип с цел по-лесна идентификация.