×

Cookie management

Превоз на специални товари

По време на транспортирането на опасни товари, като експлозиви, корозивни течности или различни видове газове, стриктният контрол върху цялата верига на доставки е от съществено значение. Дори и най-малката небрежност или грешка са достатъчни, за да причинят катастрофа, която може да се предотврати с помощта на правилните предпазни устройства. Съвременните сензори на WebEye могат да покажат потенциални проблеми, дори преди те да бъдат заподозрени от някого, когато обикновено вече е твърде късно. Събирането на телематични данни в реално време означава реално решение за по-безопасен превоз, тъй като заинтересованите страни в транспорта получават незабавен сигнал в случай, че стойностите попаднат извън допустимия обхват.