Информационно управление на автопарка

Нашето телематично решение предоставя на всички заинтересовани страни, включително собственици, диспечери, водачи и експедитори, необходимото количество данни и подробности. Нашите периодични отчети помагат за постоянна оптимизация на разходите, докато, ако е необходимо, можете да получите достъп до информация за автопарка дори от офиса, дори когато мобилният ви телефон е единственото устройство, което имате на разположение.

Следете целия си автопарк, включително влекачите и ремаркетата

Позволете на вашите експедитори редовно или еднократно да се запознаят с условията на транспорта и да станете пълноправен член на веригата за доставки - като отговаряте на очакванията на експедитора.

Можете да предотвратите наложените от властите глоби, които могат да се избегнат, и да направите администрацията по-евтина и по-ефективна/опростена

Преглеждайте работата на автопарка по всяко време и навсякъде - дори и на мобилния ви телефон. Можете да препращате данни до множество външни системи, като плащане на пътни такси или ERP

Свързани услуги