×

Cookie management

Система за мониторинг на транспорта в Полша

Полша въведе системата SENT за деклариране и мониторинг на товари, превозвани с автомобилен транспорт. Законът за системата за контрол на автомобилния превоз на стоки влезе в сила на 17 април 2017 г. Съответно, от 1 ноември 2018 г. превозвачите, които извършват превоз, са задължени да споделят географското местоположение на превозното средство при доставката на стоки, които са класифицирани като чувствителни и подлежат на задължение за отчитане (като течни горива, смазочни материали, добавки за гориво, сух тютюн и др.), ако транспортният им маршрут минава през Полша. WebEye беше сред първите, които се присъединиха към системата SENT, така че можете да изпълните законовото си задължение да споделите вашите данни за местоположението с нашата услуга.