Управление на разрешенията

Можете да предоставите индивидуален достъп на потребителите във вашата компания, така че служителите в различните области да имат достъп само до функциите и данните, свързани с тях. Системата WebEye ви помага да защитите сигурността на данните за автопарка и водачите чрез подходящи настройки на потребителски подгрупи. Докато се изпълнява транспортът можете да споделяте данните за текущото местоположение на превозното средство, извършващо транспорта, с вашите експедитори и клиенти.