×

Cookie management

Услуга за съобщения

Нашите услуги поддържат комуникация в ежедневните дейности на диспечерите и водачите. Благодарение на шаблоните за съобщения, водачите могат да изпращат незабавни съобщения за състоянието с натискането на един бутон до диспечера, който може да проследява състоянието на поръчките за транспорт. Приложението WebEye Drive позволява на водачите да задават ремаркета или контейнери на своето превозно средство, както и да водят точни записи на тези активи. Шофьорите също могат лесно да записват зарежданията с гориво или други разходи.