×

Cookie management

Elektronický jízdní list

V Maďarsku je možné elektronický nákladní list nahradit nákladním listem v papírové podobě, v případě přímo fakturované silniční přepravy zboží. Dopravci působící v jiných evropských zemích mohou také využít naše řešení na online správu přepravních úkolů, ale v takových případech nemohou upustit od vyplnění CMR dokumentu. Pomocí funkce elektronického nákladního listu řidič může vést záznamy o cestách online, na svém mobilním zařízení s operačním systémem Android. Záznamy lze kdykoli stáhnout jako soubory ve formátu PDF a na vyžádání při silničních kontrolách mohou být předloženy policii nebo pracovníkům daňové a celní správy. I Váš dispečer může zobrazit nebo vytisknout vyplněné nákladní listy. V případě kontroly ze strany Národního daňového a celního úřadu, orgánu může být předložena verze ručně podepsaná řidičem. Naše aplikace elektronického nákladního listu je v souladu s předpisy uvedenými v nařízení vlády č. 261/2011 (XII.7.)