×

Cookie management

Přeprava chlazeného zboží

Přeprava nákladu citlivého na teplotu - jako jsou potraviny a farmaceutické výrobky - po silnici vyžaduje mimořádnou péči ze strany řidičů a dalších účastníků. Zanedbávání nepřetržitého udržování chladícího řetězce může vést k poškození nebo zničení zboží, což může znamenat značné finanční ztráty. Dva nejběžnější problémy jsou porucha chladící jednotky ve vozidle a neodůvodněné otevření dveří nákladového prostoru. V závislosti na povětrnostních podmínkách se důsledku toho náhle změní teplota v nákladním prostoru, což může mít za následek poškození přepravovaného zboží. Taková škodná událost může způsobit společnosti značné, až milionové ztráty.

Udržování podmínek nezbytných k přepravě chlazeného a mraženého zboží dopravci mohou kontrolovat pomocí telematických řešení, jako je například teploměr instalovaný v nákladovém prostoru, respektive monitorovací systémy dveří nákladového prostoru. Tyto nepřetržitě monitorují teploty v nákladovém prostoru nebo v jednotlivých komorách, jakož i stav nakládacích dveří a ukládají hodnoty každých 15 sekund. Řidiči a dispečeři dostanou okamžité varování o změně teploty v nákladovém prostoru nebo otevření nakládacích dveří - aby se předešlo poškození nákladu. Optimální teploty se liší podle druhu zboží, proto systém umožňuje sledovat různé hodnoty chlazení v jednotlivých komorách.
WebEye Telematics Vám poskytuje reporty o teplotě nákladového prostoru, které jsou potřebné k osvědčení o plnění od Zákazníka. S našimi výstražnými funkcemi můžete okamžitě získat informace o kritických odchylkách, abyste v případě potřeby mohli snadno zasáhnout. Naše středisko operátorů zajišťuje nepřetržitý provoz dokumentovaného výstražného řetězce a spolehlivé upozornění dotčených stran.