×

Cookie management

Přeprava suchého zboží

Správa nákladů: Hlavní výzvou silniční nákladní dopravy je dodat náklad včas s maximální účinností a při co nejnižších nákladech. Úloha je složitá, protože dopravci jednak musí dodržovat přísné předpisy, jakož i požadavky objednavatele. Současně se musí zachovat i hospodárný provoz podniku - prostřednictvím dohledu nad prostředky, které provozují ve vzdálenosti tisíců kilometrů. Telematické řešení společnosti WebEye Vám právě v tom pomohou, slouží informačním požadavkům dotyčné pracovní oblasti (vlastník, dispečer, kontrolor, manažer vozového parku, řidič), což pomáhá společnosti dosahovat efektivní provoz. Naše aplikace vám pomůžou zachovat klíčové prvky nákladů pod kontrolou. Díky podpoře rozhodování slouží managementu jako základ pro vývoj efektivnějších procesů a zavádění opatření ke snížení nákladů.

Správa paliva: Palivo je jedním z největších samostatných nákladů Vašeho podnikání, proto WebEye může hrát důležitou roli při snižování nákladů:
- Naše senzory poskytují informace o hladině paliva ve vozidlech a o spotřebovaném množství.
- V rámci kontrolní funkce zpracováváme údaje o tankování a na základě našich zkušeností z trhu pomáháme vyvíjet informační systémy a související procesy, což zajišťuje, že správa paliva bude fungovat udržitelným a efektivním způsobem pro vaše podnikání. 
Snažíme se, abyste mohli minimalizovat spotřebu paliva a zastavit plýtvání, to znamená, abyste našli a vyplnili mezery, kde může potenciální zisk zmizet.

Náklady na pracovní sílu: Současná situace v oblasti lidských zdrojů vyžaduje, abyste řidičům poskytli obzvláště atraktivní příjem. WebEye Telematics Vám pomáhá informacemi, na základě kterých lze vytvořit udržitelný stimulační systém. Řidič je klíčovým faktorem v činnosti společnosti, protože jeho styl jízdy, spotřeba paliva a činnosti přímo ovlivňují úspěšnost výsledku. Je to však jedna z nejbolestivějších ztrát, pokud z důvodu nedostatku řidičů nemůžete splnit své objednávky.
Skutečný výkon řidiče má významný vliv na obchodní výsledky podniku. Náš nástroj DrivingStyle vám poskytuje objektivní zpětnou vazbu  - a dá vám k dispozici vynikající příležitost zapojit řidiče do úspěchu vašeho podnikání.. Snížení spotřeby paliva a snížení opotřebení drahých částí vozidla vede k lepšímu výkonu řidiče a snížení nákladů, které přispívají ke společným úspěchem.

Méně administrativy: Telematické řešení společnosti WebEye poskytují zprávy o spotřebě paliva řidiče, dodržování doby řízení a odpočinku, o stylu jízdy, na podporu kontrolních procesů a zajištění dodržování právních předpisů ze strany vaší společnosti. Přeprava zboží pro svou povahu vyžaduje velmi složité administrativní zázemí. Služby společnosti WebEye vám pomohou zajistit, aby digitalizované informace týkající se výkonu vozidla a času jízdy řidiče byly vždy dostupné včas a nákladově efektivně -  což vám umožní investovat vaše vydělané příjmy do rozvoje a rozšiřování podnikání.

Údržba: Nejdůležitějším výrobním prostředkem dopravců je nákladní vozidlo, jehož hodnota představuje ve společnosti významnou položku. WebEye Telematics vám poskytuje podrobné informace o pravidelné údržbě, řešení možných problémů a produktivitě vozidla - takže Váš pracovní nástroj může provozovat vždy účinně.

Platba mýta: Součástí telematického řešení WebEye je i maďarská služba HUGO na úhradu mýtného podle použití. Abyste měli přístup k našemu telematickému systému nejsou zapotřebí žádné investice. Za měsíční poplatek získáte přístup ke konfiguraci podle svých potřeb a můžete využívat její výhody ode dne instalace. Pro podrobnější využití možností využijte naši službu manažera služeb, která vám pomůže v procesu implementace systému.

Integrace: Pokud si vyberete služby společnosti WebEye, z hlediska telematiky budete viditelný hlavním zákazníkům v regionu. Pomocí našich rozhraní se můžete spojit s vaším jiným systémem pro řízení podniku, takto můžete telematickými údaji vytvořit ve vašem podnikání komplexní informační řetězec."