×

Cookie management

Kontrolna lista

Vozač u aplikaciji WebEye Drive može popuniti i poslati razne upitnike i kontrolne liste. Zahvaljujući tome možete poboljšati djelotvornost postupaka, ubrzati ih i smanjiti broj dokumenata u papirnatom obliku.