Elektroniczny list przewozowy

Na Węgrzech elektroniczny list przewozowy może zastąpić papierowy list przewozowy w przypadku drogowego przewozu towarów na własny rachunek. Również przewoźnicy działający w innych krajach europejskich mogą korzystać z naszego rozwiązania przy administracji przewozu w trybie online, lecz w tym przypadku nie można pominąć dokumentu CMR. Za pomocą funkcji elektronicznego listu przewozowego kierowca może zapisywać dane do listu przewozowego w trybie online poprzez urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android. List w każdej chwili można pobrać w formacie PDF i okazać na żądanie przedstawicielom policji lub urzędu skarbowego. Dostęp do wglądu i wydruku wypełnionego listu przewozowego ma także dyspozytor. W przypadku kontroli przez urząd skarbowy, należy okazać egzemplarz wydrukowany i podpisany przez kierowcę. Nasza aplikacja elektronicznego listu przewozowego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu rządu węgierskiego nr 261/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r o elektronicznym liście przewozowym.