Lista kontrolna

Nasze rozwiązanie pomaga w administracji czynności kontrolujących związanych z pojazdami i ładunkami. Przepisy lub wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa może wymagać przeprowadzenie kontroli przed wyjazdem, na trasie lub przy zajściu innych zdarzeń. Za pomocą aplikacji można stworzyć raporty kontrolne, kwestionariusze, formularze i szablony. Stworzone kwestionariusze można przypisać do pojazdów lub grupy pojazdów; kwestionariusze wypełnione przez kierowców można przeglądać lub wyeksportować. W aplikacji WebEye Advanced Drive kierowca może wypełnić i wysłać kwestionariusze i listy kontrolne. Wszystko to podnosi efektywność działalności przedsiębiorstwa, przyspiesza procesy i obniża ilość drukowanych dokumentów.