×

Cookie management

Pobieranie danych z tachografu

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 nakazuje, by dane zapisane na karcie kierowcy i w tachografie pokładowym należy okresowo (co 28, i co 90 dni) pobrać. Jeżeli spełnienie tego obowiązku stanowi problem, zalecamy wykorzystać rozwiązanie eTachograph. Nie będzie już konieczne, by pojazd lub karta kierowcy znajdowały się na bazie, gdyż obowiązkowe pobranie danych można wykonać także zdalnie, przez internet.