×

Cookie management

Przewóz ładunku specjalnego

W przypadku przewozu ładunków niebezpiecznych – na przykład materiałów wybuchowych, żrących płynów lub innych gazów – ścisły monitoring łańcuchu przewozowego ma kluczowe znaczenie. Przy takich zadaniach najmniejszy błąd może spowodować nieszczęście, którego można było uniknąć odpowiednimi urządzeniami bezpieczeństwa! Nowoczesne czujniki WebEye sygnalizują ewentualny problem, zanim go ktoś – jak zwykle, za późno – wykryje. Telematyczny zapis danych w czasie rzeczywistym jest rozwiązaniem, by uczynić transport drogowy bardziej bezpiecznym, gdyż alarm natychmiast powiadamia wszystkie strony o przekraczaniu wartości dopuszczalnych.