Menü

Raporty okresowe

Raporty okresowe są przeznaczone specyficznie dla zarządu i pracowników kontrolingu. Wykazy zawierające najważniejsze wskaźniki wydajności floty i wspierające oszczędność w zakresie kosztów i zasobów są automatycznie wysyłane pocztą elektroniczną w regularnych interwałach. Jednym słowem wspieramy sprawność procesów operacyjnych bez konieczności logowania się na platformie internetowej. Nasze raporty operacyjne można wykorzystać także jako podstawowe źródło danych dla procesów księgowych, płacowych i administracyjnych. Raporty miesięczne lub tygodniowe zawierają wykaz zużycia paliwa i przebiegu na poziomie floty, podsumowanie załadunków paliwa, oraz szczegółowy wykaz zapisanych temperatur w przypadku usługi rejestrowania temperatur. Raport wizyt w rozbiciu na okresy wykazuje czas wyjazdu, dojazdu i pozycje. Raport zmian i godzin pracy pozwala na przegląd danych dotyczących pracy taboru. Poza powyższymi, dzięki naszej usłudze dostępne są również raporty podsumowujące czynności kierowców.