×

Cookie management

Usługa przesyłania wiadomości

Usługa ta ułatwia codzienny kontakt kierowcy z dyspozytorem. Szablony wiadomości umożliwiają wysłanie dyspozytorowi stanu wykonania przewozu jednym ruchem, dając mu w ten sposób możliwość ciągłego monitorowania przebiegu przewozu. Aplikacja WebEye Drive pozwala na przypisanie pojazdu ciągniętego lub kontenera do pojazdu tworząc dokładną ewidencję tych środków. Kierowca może również łatwo zapisywać i rejestrować załadunki paliwa oraz inne koszty.