×

Cookie management

Časi vožnje in počitka

Vsakdanje osnovno vprašanje za razpošiljevalce je, katerim voznikom dodeliti novo naročilo prevoza. Naša storitev eControl podpira ustrezno uporabo virov o vozniku. Razpošiljevalci lahko preverijo stanje voznikov, preostali čas vožnje in čas počitka ter se hitro odločijo o dodelitvi ali spremembi prevozov. Rezultat naših storitev so tudi zbirna poročila za izračun potnih stroškov voznikov, dnevnic za potovanja v tujini in minimalnih plač.