×

Cookie management

Elektronske evidence poti

Na Madžarskem so elektronske evidence poti sprejeta alternativa papirnim evidencam o cestah v primeru neposredno fakturiranega cestnega prevoza blaga. Prevozniki v drugih evropskih državah lahko prav tako uporabijo našo rešitev za spletno upravljanje naročil za prevoz, vendar je v takšnih primerih izpolnjevanje dokumentov CMR še vedno potrebno. Funkcija elektronskih evidenc poti voznikom omogoča, da vodijo evidenco poti na spletu, na svojih mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android. Evidence je mogoče prenesti v obliki datotek PDF in jih na zahtevo predložiti policiji ali uradnikom državne davčne in carinske uprave med nadzori prometa. Tudi razpošiljevalci si lahko ogledajo ali natisnejo izpolnjene evidence poti. V primeru inšpekcijskega nadzora s strani državne finančne in carinske uprave je treba različico, ki jo je podpisal voznik, predložiti pristojnemu organu. Naša aplikacija za elektronske evidence poti je skladna z določbami madžarske vladne uredbe 261/2011 (XII.7.) o evidencah mednarodnih poti.