Kontrolni seznam

Naša rešitev služi upravljanju kontrolnih dejavnosti, povezanih z vašimi vozili in s prevoženim tovorom. Pristojni organi ali vaši notranji procesi lahko zahtevajo, da morate zaključiti določene postopke preverjanja pred odhodom, ko ste v tranzitu ali povezani z drugimi dogodki. Aplikacija vam pomaga pripraviti različna nadzorna poročila, vprašalnike, obrazce in predloge. Ustvarjene vprašalnike lahko dodelite vozilom ali skupinam vozil ter si ogledate ali izvozite vprašalnike, ki jih izpolnijo vozniki. Vozniki lahko v aplikaciji WebEye Advanced Drive izpolnijo in pošljejo različne vprašalnike in kontrolne sezname. To poveča učinkovitost vaših dejavnosti, pospeši procese in zmanjša število papirnih dokumentov, ki jih uporabljate.