Kontrolný zoznam

Naše riešenie slúži na správu kontrolných činností týkajúcich sa vašich vozidiel a prepravovaného nákladu.  Úrady alebo vaše interné procesy môžu vyžadovať, aby ste pred odchodom, počas prepravy alebo v súvislosti s inými udalosťami vykonali určité kontrolné postupy.  Aplikácia umožňuje vytvárať rôzne kontrolné správy, dotazníky, formuláre a šablóny.  Vytvorené dotazníky môžete priradiť k vozidlám alebo skupinám vozidiel a zobraziť alebo exportovať dotazníky vyplnené vodičmi.  Vodič môže vyplniť a odoslať rôzne dotazníky, kontrolné zoznamy v aplikácii WebEye Advanced Drive.  To všetko pomáha zvyšovať efektívnosť vašej činnosti, zrýchľovať procesy a znižovať počet papierových dokumentov.