×

Cookie management

Monitorovanie prívesu a nákladu

Spoločnosť WebEye je hrdá na to, že svojim zákazníkom môže poskytnúť dôležité informácie o výkonnosti vozidla, prívesu a vodičov v cestnej doprave. Tieto riešenia do značnej miery pomáhajú dopravcom vykonávať nepretržite prepravné objednávky vysoké hodnoty, v súlade s požiadavkami zákazníkov.
Senzory vo vozidle umožňujú v aplikácii WebEye dostávať výstrahy na nežiaduce udalosti alebo prevádzkové podmienky. Výstražné udalosti sa môžu prenášať aj prostredníctvom e-mailu a SMS.

Aplikácia WebEye Monitor vám umožní sledovať váš vozový park v reálnom čase. Okrem aktuálnej geografickej polohy vozidla vám poskytneme aj niekoľko ďalších údajov, ktoré sú aktualizované každú minútu a ponúkajú užitočné informácie pre dispečerov. Tieto prispievajú k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu riadenie nákladnej dopravy.

Sledovanie trasy nákladu v reálnom čase umožňuje identifikovať problémy počas dodávky okamžite, keď sa objavia. V prípade krádeže vozidla je aktuálna poloha vozidla viditeľná na základe údajov GPS, čo orgánom ponúka rýchlu a užitočnú pomoc pri hľadaní naloženého vozidla. Trasu jednotlivých dodávok si môžete tiež naplánovať v systéme WebEye - ak vozidlo opustí plánovanú trasu, systém pošle automatickú výstrahu vášmu dispečerovi.
Identifikácia prívesu vám pomáha viesť aktuálne záznamy o každom prevzatí a odovzdanie prívesu. Môžete jasne vidieť, ktoré prípojné vozidlo je pripojené k danému ťahači, pre jednoduchú identifikáciu môžete k zariadeniam prideliť aj ŠPZ, vnútorné číslo a typ.