×

Cookie management

Preprava špeciálneho tovaru

Pri preprave nebezpečného tovaru, ako sú výbušniny, žieravé kvapaliny alebo rôzne druhy plynov, je nevyhnutná prísna kontrola celého dodávateľského reťazca. Aj najmenšia nedbanlivosť alebo chyba stačí na to, aby spôsobila katastrofu, pričom by sa dalo jej zabrániť použitím správnych bezpečnostných zariadení. Najmodernejšie senzory WebEye môžu signalizovať potenciálne problémy ešte predtým, než by ich človek - obvykle príliš neskoro - mohol zistiť. Zber telematických údajov v reálnom čase znamená skutočné riešenie pre zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy, pretože strany zúčastnené pri plnení prepravy dostanú okamžité varovanie v prípade odchýlky od limitov.