Menü

Správa dokumentov a záznamov

Pre dopravcov je nevyhnutné efektívne využívanie dopravných prostriedkov.  Zanedbávanie údržby vozidla môže mať za následok výraznú stratu príjmu, absencia platného osvedčenia o technickej skúške môže viesť k vysokým pokutám pri cestnej kontrole.   V systéme WebEye môžete vykonať administratívne úlohy súvisiace s prevádzkou flotily a evidovať dokumenty a licencie vozidiel. Táto služba vám pomôže aj zaregistrovať vodičov a ich hlavné údaje.