×

Cookie management

Vezetési és pihenőidők

Je základnou a bežnou otázkou, že komu má dispečer prideliť  prijatú novú prepravnú úlohu. Naša služba eControl podporuje správne využitie ľudských zdrojov vodičov. Vaši dispečeri môžu skontrolovať stav vodičov, zostávajúce časy jazdy a odpočinku a rýchlo sa rozhodnúť o priradení alebo úprave prepravnej úlohy.  Ako výsledok našich služieb poskytujeme súhrnné správy aj na výpočet denných diét vodičov na služobných cestách, zahraničných denných diét a minimálnej mzdy.