Дані про температуру з регістра

При перевезеннях, залежних від температури, правила безпеки товарів, ймовірно, вимагають використання холодильної надбудови з температурними регістрами. В результаті постійного вдосконалення ми надаємо вашим співробітникам основну інформацію про температуру більшості пристроїв збору даних в режимі реального часу  і допомагаємо їм складати звіти та графіки для більш глибокого аналізу.