×

Cookie management

Prijevoz suhe robe

Upravljanje troškovima: Središnji izazov za cestovni prijevoz robe je isporuka pošiljke na najučinkovitiji i pravovremeni način s najnižim mogućim troškovima. Zadatak je složen jer, s jedne strane, prijevoznik mora ispunjavati stroge pravne zahtjeve, ali i udovoljavati potrebama svojih kupaca. Istodobno je potrebno osigurati i ekonomično poslovanje poduzeća - nadzorom takvih sredstava, koji u određenom trenutku izvršavaju usluge na udaljenosti od nekoliko tisuća kilometara. WebEye telematska rješenja čine upravo to, služeći informacijskim potrebama ključnih osoba (vlasnika, dispečera, kontrolora, upravitelja voznog parka, vozača), povećavaju učinkovitost vašeg poslovanja. Naše aplikacije pomažu da se ključni elementi troškova drže pod stalnom kontrolom i nadzorom. Pružaju potporu menadžmentu u donošenju odluka, uvođenju učinkovitijih radnih procesa i provođenju mjera za smanjenje troškova.

Menadžment potrošnje goriva: Jedan od najvećih samostalnih troškova vašeg poslovanja je gorivo, a WebEye može igrati važnu ulogu u smanjenju tih troškova:
- Naši senzori daju sliku razine goriva i potrošene količine u prijevoznim sredstvima.
- Kao kontrolnu funkciju obrađujemo podatke o točenju goriva i kroz svoje iskustvo na tržištu pomažemo u razvoju informacijskih sustava i povezanih procesa kako bismo osigurali da upravljanje potrošnjom goriva funkcionira na održiv i učinkovit način za vaše poslovanje.
Nastojimo vam pomoći da minimizirate potrošnju goriva i spriječite rasipanje preko kojeg vam profit odlazi u nepovrat.

Troškovi rada: Trenutna situacija na tržištu radne snage zahtijeva da vozači dobivaju posebno atraktivan prihod. WebEye vam pruža informacije koje će vam pomoći da razvijete održivi sustav poticaja. Vozač je ključni čimbenik u radu tvrtke, jer o njegovom stilu vožnje, potrošnji goriva i djelatnosti ovisi uspješnost poslovanja. Istodobno, jedan od najtežih gubitaka je nemogućnost obavljanja usluge prijevoza zbog nedostatka radne snage.
Stvarno izvršeni rad ima veliki utjecaj na uspješnost poduzeća. Aplikacija DrivingStyle daje objektivne povratne informacije o tome i pruža vam izvrsnu priliku za uključivanje vozača u uspjeh vašeg poslovanja. Smanjenjem potrošnje goriva i smanjenjem trošenja skupih dijelova vozila, vaši će vozači svoj posao izvršavati na bolji način i smanjenjem troškova dati svoj doprinos zajedničkom poslovanju.

Smanjenje administracije: WebEye telematskim rješenjima, izvještajima o upravljanju gorivom, stilu vožnje te poštivanju vremena vožnje i odmora  podržavamo procese upravljanja i osiguravamo da vaše poslovanje bude u skladu sa zakonom. Prijevoz tereta, po svojoj prirodi, zahtijeva vrlo složenu administrativnu pozadinu. WebEye usluge pomažu vam imati točne, pravovremene i isplative informacije o performansama vašeg vozila i radnom vremenu vozača pa svoj ostvareni prihod možete uložiti u razvoj i širenje.

Održavanje: Teretno vozilo je najvažnije proizvodno sredstvo prijevozničkog poduzeća, a njegova vrijednost je značajna stavka u poslovanju. WebEye vam pruža detaljne informacije o redovitom održavanju, rješavanju mogućih problema i produktivnosti vozila pa  vaša sredstva za rad uvijek mogu funkcionirati na najbolji način.

Naplata cestarine: Dio WebEye telematskog rješenja je i besplatna usluga naplate HUGO cestarine u Mađarskoj prema prijeđenom putu. Nisu vam potrebne nikakve investicije da bi pristupili našem telematskom sustavu. Uz mjesečnu naknadu, možete pristupiti konfiguracijama koje zadovoljavaju vaše potrebe i uživati ​​u prednostima od dana instaliranja. Za više informacija obratite se našoj korisničkoj službi koja će vam pomoći pri uvođenju sustava. 

Integracija: Ako se odlučite za usluge WebEye, možete postati telematski vidljivi uglednim klijentima u regiji. Naše sučelje možete koristiti za povezivanje s drugim sustavima korporativnog upravljanja kako biste imali potpuni lanac informacija s vašim telematičkim podacima.