Śledzenie w czasie rzeczywistym

Usługa WebEye Monitor umożliwia nadzór nad całą flotą w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie danych z minutowym interwałem odświeżania zapewnia pożyteczne informacje dla dyspozytorów: informacje dotyczące pracy pojazdu i statusu kierowcy przyczyniają się do sprawniejszego wykonania transportu.