Menü

System monitorowania przewozu towarów w Polsce

Polska wprowadziła SENT, czyli system rejestracji i monitorowania przewozu towarów. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów weszła w życie 17 kwietnia 2017 r. W myśl ustawy od 1 listopada 2018 r. firmy przewozowe w przypadku przewozu towaru podlegającego zgłoszeniu, tj. towaru wrażliwego (na przykład paliwa ciekłe, oleje smarowe, preparaty, susz tytoniowy) mają obowiązek udostępnić dane pozycji geograficznej pojazdu o ile trasa przewozu przebiega przez teren Polski. WebEye był jeden z pierwszych systemów, który przyłączył się do systemu SENT, w związku z czym za pomocą usługi nasz abonent wywiąże się z obowiązku przewidzianego prawem.