Oferă suport oamenilor de bază

Rezultatul final al afacerii depinde de eficiența și modul în care se utilizează parcul auto. Oferim suport în exploatarea corectă a forței de muncă și în conturarea soluțiilor durabile pentru reducerea costurilor cu combustibilul și mentenanța vehiculelor

Recomandăm  implementarea sistemelor de motivare în baza informațiilor reale, rapide și sigure legate de activitatea șoferului.

Rapoarte precise legate de stilul de condus al șoferilor care ajută la instruirea lor cât și la sistemul de motivare

Simplificăm procesul de decontare privind activitatea șoferulul

În cazul vehiculelor utilizate și în afara programului de lucru, ca și beneficiu oferit angajatului, oferim rapoarte clare care delimitează traseele în interes de serviciu față de cele private.