Aplikacije WebEye Drive

"Aplikaciji za voznike WebEye Standard Drive in WebEye Advanced Drive voznikom omogočata preprosto, hitro in sledljivo komunikacijo z razpošiljevalci ali drugimi vozniki. Vozniki lahko pošljejo dogodke in fotografije, ki jih bodo razpošiljevalci pozneje obdelali.

Identifikacija voznika: Vedeti, kateri voznik je vozil katero vozilo, kdaj in kje, je osnova natančne finančne poravnave. Z identifikacijo voznika v aplikaciji se vozniku samodejno dodeli vozilo, tako da so vsi potrebni podatki na voljo za poročila.

eControl: Popolno upoštevanje časa vožnje in počitka je temeljna zahteva. To je edini način, da se vaše podjetje ali voznika zaradi vožnje, ki presega dovoljene delovne ure, izogne denarnim kaznim. V ta namen na pregledni platformi prikazujemo vse potrebne informacije o preostalih urah vožnje in počitka voznika. 

Konfiguracija osi za prijavo cestnine: Številnim razlogom za upravljanje prijave cestnine prek sistema WebEye dodajamo še enega:  vozniki lahko s svojim pametnim telefonom zlahka nastavijo število osi na trenutni kombinaciji vozila, s čimer se izognejo denarnim kaznim zaradi napačne nastavitve osi.
"