Identifikacija voznika

Naše rešitve za identifikacijo voznikov razpošiljevalcem ponujajo natančne informacije o tem, kateri voznik trenutno upravlja vsako vaše vozilo. Iz spodnjih storitev izberite tisto, ki vam nudi najučinkovitejšo podporo. Sistem WebEye vam omogoča, da voznikom dodelite vozila, vendar je ta povezava statična. Naše rešitve za prepoznavanje voznikov omogočajo dinamično upravljanje voznega parka, prilagojeno trenutni uporabi. Za identifikacijo voznika priporočamo aplikaciji iButton ali WebEye Standard Drive. Če uporabljate tudi našo storitev eTachograph, se identifikacija dokonča popolnoma samodejno v ozadju z uporabo voznikove kartice. Z našo storitvijo si lahko ogledate podatke, dodeljene vsakemu vozniku v poročilih o uporabi vozil, prav tako pa zagotavljamo evidence delovnih ur voznikov za lažje obračunavanje plač.