Menü

Opozorila

Bolje preprečiti kot zdraviti! Vašim razpošiljevalcem ponujamo možnost spletnih opozoril o delovanju telematske naprave, položaju vozila in delovnih parametrih. Opozorila v realnem času obvestijo vaše odgovorno osebje, če vozilo zapusti načrtovano pot, če se vrata za natovarjanje tovora odprejo izven logističnega centra ali če temperatura v hlajenem tovornem prostoru pade izven dovoljenega območja. Našo storitev opozarjanja lahko prilagodite, izberete obdobje opozarjanja in nastavite merila za opozarjanje na več ravneh.