Podatki o temperaturi s senzorjem WebEye

Poznamo toliko rešitev, kot je naročil prevoza. Pomagamo vam, da izpolnite zahteve strank v vsakem primeru, ne glede na to, ali imajo vaša vozila hladilnik z več oddelki ali pa dostavo zamrznjenega ali hlajenega blaga opravljate v aktivnih ali pasivnih hladilnih zabojih. Izredno natančni senzorji WebEye, ki smo jih razvili, zagotavljajo stalne informacije o trenutnem stanju v primeru, da je temperatura v okviru zahtevanega obsega ali ne. Poleg informacij v realnem času, ki jih prejmejo prek spleta, imajo vaši razpošiljevalci tudi dostop do zgodovine podatkov.