Storitev pošiljanja sporočil

Naše storitve podpirajo komunikacijo v vsakodnevnih dejavnostih z razpošiljevalci in vozniki. S pomočjo predlog lahko vozniki s pritiskom na en sam gumb takoj pošljejo sporočilo razpošiljevalcu, ki lahko nato spremlja stanje naročil za prevoz. Aplikacija WebEye Drive voznikom omogoča tudi, da svojemu vozilu dodelijo prikolice ali zabojnike in vodijo natančne evidence premoženj. Vozniki lahko preprosto beležijo tudi oskrbo z gorivom ali druge stroške.