Upravljanje dovoljenj

Uporabnikom v vašem podjetju lahko odobrite individualni dostop, tako da osebje na različnih področjih dostopa samo do funkcij in podatkov, ki so zanje pomembni. Sistem WebEye vam pomaga zaščititi podatke o voznem parku in voznikih s pomočjo ustreznih nastavitev uporabniških podskupin. V času prevoza lahko z vašim pošiljateljem in strankami delite podatke o trenutnem položaju vozila, ki opravlja prevoz.