PROFESIONÁLNY MANAŽMENT VOZOVÉHO PARKU

Ponúkame riešenia z jednej ruky pre takmer všetky potreby týkajúce sa Vášho vozového parku: Môžete dohliadať na polohu, prevádzkové parametre vozidiel a prívesov. Zjednodušujeme povinné vyúčtovanie mýta a analýzu dát tachografu. Vaše procesy na pozadí podporujeme transparentnými správami a konzultáciami. Pomáhame trvalo znižovať náklady.

Nepretržitá kontrola

Naše telematické riešenie zaisťujú nepretržitú kontrolu nad kľúčovými nákladovými prvkami nákladnej dopravy, čo významne podporuje rozhodovacie procesy manažmentu.

Kompletné riešenie z jednej ruky

Telematický systém WebEye ponúka riešenie pre zložité výzvy nákladnej dopravy tým, že podporuje súčasne správu času, efektívnosti a nákladov.

Zníženie nákladov

Správy založené na podrobných údajoch zo senzorov a výstražné funkcie vám pomôžu dosiahnuť udržateľné a efektívne zníženie hlavných prvkov nákladov, ako je napríklad spotreba paliva.

Motivácia pracovníkov

Pomocou objektívnej spätnej väzby z našich systémov a zavedením udržateľného stimulačného systému môžete zapojiť vodičov do úspechu spoločnosti.

Kompatibilita

Naša služba umožňuje našim partnerom byť telematicky viditeľnými pre hlavných objednávateľov v regióne.

Doplnkové služby

Maďarská služba HUGO na úhradu mýta je súčasťou našich telematických riešení. Za mesačný poplatok získate prístup ku konfigurácii podľa svojich potrieb a môžete okamžite využívať jej výhody.