×

Cookie management

Preprava chladeného tovaru

Preprava nákladu citlivého na teplotu - ako sú potraviny a farmaceutické výrobky - po ceste vyžaduje mimoriadnu starostlivosť zo strany vodičov a ďalších účastníkov. Zanedbávanie nepretržitého udržiavanie chladiaceho reťazca môže viesť k poškodeniu alebo zničeniu tovaru, čo môže znamenať značné finančné straty. Dva najbežnejšie problémy sú porucha chladiacej jednotky vo vozidle a neodôvodnené otvorenie dverí nákladného priestoru. V závislosti na poveternostných podmienkach sa dôsledku toho náhle zmení teplota v nákladnom priestore, čo môže mať za následok poškodenie prepravovaného tovaru. Takáto škodová udalosť môže spôsobiť spoločnosti značné, až miliónové straty.

Udržiavanie podmienok nevyhnutných na prepravu chladeného a mrazeného tovaru dopravcovia môžu kontrolovať pomocou telematických riešení, ako je napríklad teplomer inštalovaný v nákladovom priestore, respektíve monitorovacie systémy dverí nákladného priestoru. Tieto nepretržite monitorujú teploty v nákladovom priestore alebo v jednotlivých komorách, ako aj stav nakladacích dverí a ukladajú hodnoty každých 15 sekúnd. Vodiči a dispečeri dostanú okamžité varovanie o zmene teploty v nákladovom priestore alebo otvorenie nakladacích dverí - aby sa predišlo poškodeniu nákladu. Optimálne teploty sa líši podľa druhu tovaru, preto systém umožňuje sledovať rôzne hodnoty chladenia v jednotlivých komorách.
WebEye Telematics Vám poskytuje reporty o teplote nákladového priestoru, ktoré sú potrebné k osvedčenie o plnení od Zákazníka. S našimi výstražnými funkciami môžete okamžite získať informácie o kritických odchýlkach, aby ste v prípade potreby mohli ľahko zasiahnuť. Naše stredisko operátorov zabezpečuje nepretržitú prevádzku zdokumentovaného výstražného reťazca a spoľahlivé upozornenie dotknutých strán.