Podporte svojich kľúčových zamestnancov

Ziskovosť vášho podnikania závisí od efektívnosti využívania vašich výrobných prostriedkov - vozidiel. Pomôžeme vám vyťažiť maximum z vašich vodičov, vytvárať riešenia, ktoré podporujú trvalé znižovanie nákladov na údržbu a na palivo.

Podporujeme vývoj vašich motivačných systémov, poskytujeme okamžité a spoľahlivé informácie o výkone a činnostiach vodiča

Presná spätná väzba vodičom o ich štýle jazdy, podpora ich odbornej prípravy a motivácie    

Zjednodušujeme administráciu a účtovanie nákladov spojených s výkonom práce vodičov

Podporujeme zákonom vyžadovanú správu pracovných a súkromných ciest pre vozidlá poskytované na použitie ako súčasť dávok zamestnancom