Zaisťujeme bezpečnosť vášho nákladu

Vysoko spoľahlivé senzory, informácie v reálnom čase a presné záznamy Vám poskytujú dôkaz o tom, že prepravnú úlohu ste plnili v súlade s požiadavkami objednávateľa. V prípade mimoriadnych udalostí vám okamžité varovanie pomôže rýchlo konať.

Bezpečnosť svojich vozidiel a prepravovaného tovaru môžete zvýšiť pomocou našich konfigurácií, ktoré zodpovedajú bezpečnostným normám TAPA TSR.

Poskytujeme informácie o stave vašich vozidiel v reálnom čase a poskytneme možnosti následnej analýzy

Zaznamenávanie teploty nákladového priestoru umožňuje ľahké splnenie očakávaní zákazníka a požiadaviek na kvalitu

Okamžitá výstraha v prípade neobvyklých udalostí: okamžite budete informovaný, ak je vozidlo vyložené na nesprávnom mieste alebo ak teplota v chladenom nákladnom priestore stúpa.