Menü

Služba na zaslanie správ

Naša služba podporuje komunikáciu, ktorá je nevyhnutná pri každodenných činnostiach vašich dispečerov a vodičov. Správy so šablónami umožňujú vodičovi odosielať v priebehu niekoľkých sekúnd správy o stave dispečerovi, ktorý môže takto sledovať stav prepravných úloh. Cez aplikáciu WebEye Drive vodič môže priradiť k vozidlu príves alebo kontajner a tiež viesť presné záznamy o týchto prostriedkoch. Vodiči môžu tiež ľahko zaznamenávať doplnenie paliva alebo iné náklady.