Alarm

Wszystkie alerty cyfrowych i analogowych czujników zmian wartości, danych z tachografu i paliwa są dostępne w naszych aplikacjach WebEye Monitor i Monitor Mobile i mogą być potwierdzone w razie potrzeby. Alerty i potwierdzenia są przesyłane za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości wewnątrz aplikacji oraz w przypadku Monitor Mobile wiadomości push.