Zapewniamy bezpieczeństwo ładunku

Zapewniamy zaawansowane czujniki, informacje w czasie rzeczywistym oraz dokładne rejestry wiarygodnie dokumentujące, że przewóz został wykonany z przestrzeganiem wytycznych zamawiającego. W przypadku odchyleń natychmiastowy alarm umożliwia szybkie reagowanie ze strony pracowników firmy.

Bezpieczeństwo ładunku i środków transportu można zwiększyć dzięki naszym konfiguracjom zgodnym z normą bezpieczeństwa TAPA TSR 

Zapewniamy informacje w czasie rzeczywistym oraz późniejszą analizę na temat parametrów stanu pojazdu

Rejestrowanie temperatury przestrzeni ładunkowej umożliwia spełnienie oczekiwań zamawiającego oraz wymogów kontroli jakości

Natychmiastowy alarm w przypadku odchyleń: Natychmiastowa informacja o tym, jeżeli pojazd jest rozładowany w złym miejscu lub jeśli wzrosła temperatura w przestrzeni ładunkowej