Wsparcie dla najważniejszych pracowników

Sposób i efektywność wykorzystania pojazdów, narzędzi produkcji ma bezpośredni wpływ na zyski przedsiębiorstwa. Pomożemy kierowcom osiągnąć możliwie najlepsze wyniki, oraz opracować zrównoważone rozwiązania na długoterminowe obniżenie kosztów paliwa i konserwacji.

Wspieramy tworzenie systemów motywacyjnych oraz dostarczamy dokładne i natychmiastowe informacje na temat pracy i innych czynności kierowców.

Dokładna informacja zwrotna dla kierowców na temat ich własnego stylu jazdy pomaga im w dalszym rozwoju i zarazem motywuje    

Upraszczamy rozliczenia i administrację rozliczeń dotyczących pracy kierowców.

W przypadku zezwolenia na użytkowanie pojazdów służbowych w ramach pakietu świadczeń, ułatwiamy ewidencjonowanie podróży służbowych i prywatnych