×

Cookie management

Czas pracy i odpoczynku

Codziennie zadawane pytanie przez dyspozytorów w przypadku nowego zadania przewozowego: Komu zlecić? Nasza usługa eControl pomaga w optymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich, czyli kierowców. Dyspozytorzy mają możliwość sprawdzić status kierowcy oraz pozostały dla niego czas pracy i odpoczynku. W ten sposób mogą szybko podjąć decyzję komu zlecić lub jak zmienić zadanie. W ramach naszej usługi zapewniamy wykazy podsumowujące do obliczenia diet dziennych na okres delegowania, dniówek zagranicznych oraz minimalnej płacy.