Identyfikacja pojazdu ciągniętego

Udzielamy wsparcie w prowadzeniu ewidencji użytkowania pojazdów ciągniętych, by zapewnić bezpieczeństwo środkowi transportu i towarowi. Wykonujemy w sposób zautomatyzowany w ramach usługi identyfikacji pojazdów ciągniętych. Za pomocą identyfikacji pojazdów ciągniętych rejestr czynności związanych z naczepami jest na bieżąco aktualizowany. Widać w sposób przejrzysty, która naczepa jest przyłączona do którego ciągnika. Dla ułatwienia identyfikacji, do narzędzi można przypisać numer rejestracyjny, numer wewnętrzny oraz typ.