×

Cookie management

Monitorowanie wału odbioru mocy i przechylenia

Pomiary pracy WOM - możliwe jest monitorowanie zużycia paliwa w czasie postoju, oraz rejestrowanie zdarzeń prac postojowych. Usługa rejestrująca pracę skrzyni ładunkowej wywrotki dostarcza kluczowe informacje dla firmy: Usługa daje wgląd do tego, czy opróżnienie skrzyni odbyło się we właściwym czasie i miejscu. Ułatwia to również sporządzenie rozliczeń i potwierdzeń wykonania zlecenia.