Odrębny zapis podróży służbowych i prywatnych

Pozwolenie pracownikom na korzystanie z pojazdów służbowych w celach prywatnych wymaga uciążliwej administracji tych podróży. W dodatku spisywane – często grubo po fakcie – wykazy są niedokładne i stanowią złą podstawę do dokładnego rozliczenia. W aplikacji jednym przyciskiem można prosto zaznaczyć podróż prywatną lub służbową. Dzięki temu przy tworzeniu wykazów jednoznacznie widać, kto i jaką odległość przebył wykonując pracę i ile korzystał z pojazdu w celach prywatnych. Funkcją tą nie tylko rozliczenia można dokładnie sporządzić, ale można także zabezpieczyć dane podróży prywatnych: szczegóły prywatnych podróży są niewidoczne, ale system nadal zapisuje przebieg.